Przed zakupem kominka długo zastanawiamy się nad jego wyglądem. Skrupulatnie dobieramy kolor, zastanawiamy się nad ewentualnym montażem maskownicy czy idealnym kształtem klamek. Taką samą uwagę powinniśmy poświęcać również względom bezpieczeństwa. O co należy zadbać, by uniknąć pożaru i innych przykrych wypadków podczas użytkowania wkładu kominkowego?

instrukcja obsługi

Przede wszystkim po zakupie wkładu kominkowego należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, która dodawana jest do produktu (w całości, a nie wyrywkowo). Znajdują się w niej najważniejsze wskazówki i wytyczne, pozwalające na w pełni bezpieczne użytkowanie kominka. Niezastosowanie się do spostrzeżeń zawartych w instrukcji może skutkować nawet utraceniem gwarancji.

Przed rozpoczęciem palenia w kominku należy upewnić się czy aby na pewno instalacja została wykonana poprawnie i spełnia wszystkie normy. Pierwsze rozpalenie powinno zostać także wykonane przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia (co ważne, przed wykonaniem zabudowy kominka).

s

Pierwsze rozpalenie kominka należy wykonać przed zbudowanie zabudowy kominkowej. Najlepiej jeśli dokona go firma montująca kominek.

Należy pamiętać o tym, by nie umieszczać w odległości nie mniejszej niż 150 cm od kominka żadnych elementów łatwopalnych, a pomieszczenie, w którym znajduje się wkład kominkowy, powinno zostać wyposażone w gaśnicę przeciwpożarową. Obsługę wkładu kominkowego trzeba wykonywać wyłącznie w rękawicach ochronnych, by uniknąć oparzeń. Oczywistym faktem jest również to, że nie wolno pozostawiać dzieci bez nadzoru w pomieszczeniu, w którym został rozpalony kominek. Tak samo zabrania się palenia przy otwartych drzwiczkach i usuwania popiołu w momencie, gdy kominek nie jest całkowicie ostygnięty (popiół może zawierać żar, który przyczynić może się do powstania pożaru).

Gaśnica

Wbrew pozorom wpływ na bezpieczeństwo ma również odpowiedni dobór paliwa – najlepiej używać drewna drzew liściastych o wilgotności poniżej 20 procent. Stosowanie drewna z drzew iglastych stwarza realne zagrożenie pożarem (to drewno ma tendencje do iskrzenia). Należy również regularnie konserwować kominek, a minimum raz w roku czyścić przewód kominowy.

Wszelkie prace montażowe wykonywane powinny być przez wykwalifikowany instalatorów. Lepiej nie oszczędzać pod tym względem, by uniknąć wszelkich błędów podczas montażu czy w czasie wykonywania zabudowy kominkowej. Warto w domu zamontować także czujnik dymu i czadu – nie jest to drogi wydatek, a dzięki niemu będziemy mogli po prostu spać spokojnie.